0978211534

Máy in hang tags Novexx 64SF

  • Thương Hiệu:

    NOVEXX Solutions

  • Kích thước:

    (H X W X D): 6404/05: 305 X 320 X 490mm