Hà Phan 028 399 56850
Tiếng việt English

So sánh sản phẩm

Lưu ý: So sánh tối đa 5 sản phẩm.

Xóa

Máy quét MC55AO-HC

Thông số:

Performance characteristic
Processor (CPU): Marvell™ PXA 320 @ 806 MHz processor
Operating system (OS): Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic Edition
Memory: 256 MB RAM/1GB Flash
Data capture options: 2D SE4500-DL imager, 3.2 MP Camera
Chăm sóc khách hàng

0978 211 534

Hỗ trợ kinh doanh HCM

0909 514 299

+84.8.39956850

Hỗ trợ kinh doanh HN

0906 280 096

vu_van_tuan

+84.4.62818096

Hỗ trợ kỹ thuật

0909 834 214

minhieu0301

Top