Hà Phan 028 399 56850
Tiếng việt English

So sánh sản phẩm

Lưu ý: So sánh tối đa 5 sản phẩm.

Xóa

Máy quét MC9090G

Thông số:

Performance Characteristics
Processor (CPU) Intel XScale Bulverde PXA270 processor @ 624 MHz
Operating system (OS): Microsoft Windows CE 5.0 or Microsoft
Windows Mobile 5.0 Premium Edition or
Windows Mobile 6.1 Classic
Memory: RAM/ROM) CE - 64 MB/64 MB; 128 MB/64 MB

Windows Mobile
64 MB/128 MB,
128 MB/128 MB (Optional)

Expansion SD/MMC Card
Chăm sóc khách hàng

0978 211 534

Hỗ trợ kinh doanh HCM

0909 514 299

+84.8.39956850

Hỗ trợ kinh doanh HN

0906 280 096

vu_van_tuan

+84.4.62818096

Hỗ trợ kỹ thuật

0909 834 214

minhieu0301

Top