Hà Phan 028 399 56850
Tiếng việt English

So sánh sản phẩm

Lưu ý: So sánh tối đa 5 sản phẩm.

Xóa

Máy quét MC9190G

Thông số:

Operating system (OS): Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic Edition, Microsoft Windows CE 6.0
Processor (CPU) Marvell PXA320 processor at 806 MHz
Memory: 256MB/1GB (RAM/ROM)
Data capture options: 1D SE960 laser; 1D SE1524-ER laser; 2D SE4500-SR imager; 2D SE4500-HD imager; SE4500-DL imager; 2D SE4600 imager
Chăm sóc khách hàng

0978 211 534

Hỗ trợ kinh doanh HCM

0909 514 299

+84.8.39956850

Hỗ trợ kinh doanh HN

0906 280 096

vu_van_tuan

+84.4.62818096

Hỗ trợ kỹ thuật

0909 834 214

minhieu0301

Top