0978211534

THIẾT BỊ KIỂM KHO ZEBRA MC3330xR

  • Thương Hiệu:

    Zebra Technologies

  • Đánh giá:

  • Kích thước:

    164 mm L x 75 mm W x 211 mm D