HÀ PHAN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HỒ CHÍ MINH

Bạn lo lắng mình chưa đủ kinh nghiệm? Bạn u sầu khi làm việc trong môi trường áp lực không có tình “đồng chí”? Mọi người để bạn “tự bơi”? Đến với HÀ PHAN! Dẹp tan mọi lo lắng! Chúng tôi cần bạn. Nộp hồ sơ ngay!

chi tiết

HÀ PHAN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

Bạn lo lắng mình chưa đủ kinh nghiệm? Bạn u sầu khi làm việc trong môi trường áp lực không có tình “đồng chí”? Mọi người để bạn “tự bơi”? Đến với HÀ PHAN! Dẹp tan mọi lo lắng! Chúng tôi cần bạn. Nộp hồ sơ ngay!

chi tiết

HÀ PHAN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ VĂN PHÒNG CAMPUCHIA 

Bạn lo lắng mình chưa đủ kinh nghiệm? Bạn u sầu khi làm việc trong môi trường áp lực không có tình “đồng chí”? Mọi người để bạn “tự bơi”? Đến với HÀ PHAN! Dẹp tan mọi lo lắng! Chúng tôi cần bạn. Nộp hồ sơ ngay!

chi tiết